Dashboard   |   Account   |  Log Uit

Module 3

WANNEER VERMAGEREN?

2 - hoe Je gewichtsverlies idealiter verloopt

[progressally_progress_bar width="100%"]

In deze video herhalen we kort de belangrijkste aandachtspunten uit vorige module en delen we het gewichtsverlies op in 3 fasen: 

  • begin van het gewichtsverlies
  • hoe het gewichtsverlies wordt bestendigd
  • hoe het gewichtsverlies stabiliseert

[progressally_objectives objective_id="1"]


[progressally_objective_completion percentage="100"]

[/progressally_objective_completion]

Copyright (c) Evermove

>