- FASE 1 ​-

DAG 1

Vink onderstaande items af van zodra je ze hebt uitgevoerd:0% uitgevoerd.

Goed zo!

Drink vandaag alleen water, koffie of thee doorheen de dag

We dienen elke dag ongeveer 1,5 liter te drinken. Een paar glazen gesuikerde drank biedt echter al evenveel calorieën als een extra maaltijd. Verder bieden ze niets van voedingswaarde dus noemen we ze ook wel eens ‘lege calorieën’. Vul dus je vocht aan via calorie-arme dranken.

Sta vandaag iedere keer recht wanneer je telefoneert

Teveel en vooral te lang aan één stuk zitten is nefast voor de gezondheid. Vandaag probeer je iedere keer dat je telefoneert recht te staan en eventueel wat rond te wandelen. Zo onderbreek je het zitten regelmatig. Het telefoneren dient dus als trigger om van je stoel te komen.

>