- FASE 1 ​-

DAG 23

Vink onderstaande items af van zodra je ze hebt uitgevoerd:

1Voorzie vandaag een alternatieve activiteit op de ogenblikken dat je meestal snoept of overeet
2Chronometreer vandaag het merendeel van je activiteiten


0% uitgevoerd.

Goed zo!

Voorzie vandaag een activiteit voor de ogenblikken dat je meestal snoept of overeet

Zoek vandaag afleiding wanneer je de drang voelt om te snoepen, zoals even bewegen (vb. een wandeling maken), een huishoudelijke taak uitvoeren… Wanneer we overeten of snoepen dan is dat vaak vanuit een gevoel van verveling of vermoeidheid en op deze ogenblikken loont het zeker de moeite om je activiteiten even te onderbreken met iets anders.

Chronometreer vandaag het merendeel van je activiteiten

​Mensen hebben de neiging om net zoveel tijd te besteden aan het afwerken van een bepaalde taak of activiteit als de tijd die ze ervoor denken te hebben. Dit fenomeen is goed zichtbaar bij mensen die een deadline nodig hebben om aan de slag te gaan: een vage deadline of een ogenblik ver in de toekomst leidt tot uitstelgedrag, een korte deadline tot actie. Bedenk vandaag op voorhand hoeveel tijd een bepaalde taak zal kosten en geef jezelf niet meer tijd dan vooropgesteld. Time de tijd tijdens het uitvoeren van de taak. Je zal merken dat je meer verwezenlijkt in minder tijd.

Een opdracht sneller proberen uit te voeren dan je had vooropgesteld is een prima manier om je focus en efficiëntie te verbeteren.

>